Techniki kowalstwa

Zobacz również: Kuźnia Zacharzyce

TECHNIKI KOWALSKIE


Spęczanie -  to zabieg polegający na zmniejszeniu długości materiału z równoczesnym zwiększeniem jego przekroju poprzecznego. Spęczać  materiał można na całej jego długości lub tylko fragmentarycznie np. na końcach . Miejsce spęczania należy ustawić pionowo na kowadle i uderzać młotkiem w górny koniec.  Istnieje również możliwość  spęczania materiału w poziomie lub w imadle. Miękka stal łatwiej poddaje się spęczaniu niż twarda.

 

Wydłużanie- stosuje się w celu powiększenia długości kutego materiału kosztem jego przekroju poprzecznego. Zazwyczaj uzyskuje się w ten sposób tzw. Szpic , lub przygotowuje materiał do kolejnej obróbki, np. wydłużanie na rdzeniu stosowane do wykuwania kółek , pierścieni czy obręczy.

 

Przecinanie kowalskie- to podział materiału na części za pomocą przecinaków i młotka. Bardzo grube elementy łatwiej można przeciąć na młocie mechanicznym używając rozcinaka(siekiery kuźniczej). Cienkie odkuwki łatwiej jest dzielić ręcznie przy użyciu podcinki ustawionej w otworze kowadła lub płyty otwornicy.

 

Nadcinanie- nacinanie materiału na tylko w jego fragmencie. Nadcięte części są odginane, wydłużane , lub poddawane innym zabiegom kucia.

 

Okrawanie- oddzielenie części materiału wzdłuż jego zewnętrznej krawędzi, stosowane często przy kuciu dekoracyjnych rozetek gdy konieczne jest okrojenie materiału po obrysie.

 

Przebijanie- stosowane jest w celu wykonania otworów przelotowych a do przebijania używa się przebijaków.

 

Poza podstawowymi technikami kowalskimi istnieje jeszcze wiele sposobów kształtowania materiału np. zginanie , skręcanie, wygładzanie, wybijanie reliefu i faktur, zgrzewanie ogniskowe, nitowanie.

 

Źródła:

  • Roman Reinfuss   „Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce”
  • A.W.Florow – „Artystyczna obróbka metali”
© 2010 Marcin Klich. created by LSB DATA